Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) - Alle tekniske fag

Bravida har vundet den samlede tekniske installationsentreprise på Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). Bravida har omfattende erfaringer med komplekse installationer, og opgaverne løses med en høj grad af digitalisering.

Opgaven

Vejdirektoratet bygger i Odense en 50.000 m2 stor
bygning i tre etager, som skal huse Det nye Sundhedsvidenskabelige
Fakultets (SUND) forsknings- og uddannelsesaktiviteter
med laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt
faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut. Det Nye
SUND placeres i direkte tilknytning til det nye universitetshospital
- Nyt OUH, og skal skabe sammenhæng mellem SDU og OUH.
Formålet er bla.at sikre optimal udnyttelse af arealer og fællesfunktioner.

For at se materialet skal du godkende brugen af cookies.

Klik her for at ændre dine cookie-indstillinger

Løsningen

Bravida har vundet den samlede tekniske installationsentreprise, som omfatter ventilation, el, sprinkler som
vådtågeanlæg, ABA og Bygningsautomation. Efterfølgende har
Bravida også fået AIA og ADK entreprisen. Til opgaven har Bravida
samlet et team på 60 montører og 20 funktionærer med omfattende
erfaringer med komplekse installationer i sygehuse, laboratorier
og dyrestalde. Opgaverne løses med en høj grad af digitalisering.
Således benytter montørerne på pladsen tablets, hvor de konstant
har adgang til alt opdateret projektmateriale som tegninger, 3D
modeller og beskrivelser.

Klik her for at downloade casen