AB Andelsbo - Intelligent energistyring af varmeforbruget

Bravida Danmark har gennemført et energibesparelses-projekt i Bjellerupparken i Randers med etablering af intelligent styring af varmeforbruget. Resultatet er store besparelser og bedre komfort til beboerne.

I forlængelse af en større renovering af AB Andelsbos afdeling i Bjellerupparken i Randers fik Bravida til opgave at undersøge mulighederne for en effektiv energioptimering af varmesystemet. Bravida pegede på en ny og spændende intelligent varmestyringsløsning, der styrer energien baseret på vejrprognoser, viden om bygningen og klimamålinger.

Opgaven

AB Andelsbo – Bjellerupparken består af 206 lejligheder fordelt på seks blokke. Afdelingen har for nylig fået gennemført en omfattende renovering bl.a. med isolering af klimaskærm, udskiftning af vinduer og døre samt etablering af ventilation i lejlighederne. Renovering af varmeanlægget var i første omgang ikke omfattet af renoveringen. Men da de seks boligblokke var opført i 1950’erne, kunne der - på trods af løbende vedligehold - opstå behov for en mere gennemgribende renovering af varmeinstallationerne indenfor en overskuelig årrække, for at sikre den optimale økonomi i det samlede renoveringsprojekt.

Løsningen

AB Andelsbo har i forvejen et tæt og velfungerende samarbejde med Bravidas afdeling i Randers, der fungerer som husentreprenør med hensyn til vedligehold af installationerne i mange af boligselskabets afdelinger. Det var derfor naturligt at indbyde Bravida til at undersøge installationernes tilstand og forbrug samt komme med et bud på behovet for investering i en effektiv energioptimering. Analysen af installationerne viste bl.a., at man havde en høj tilbagetemperatur på varmesystemet, og at Bjellerupparkens forbrug lå et stykke over det gennemsnitlige for tilsvarende typer af etageejendomme. Efter en analyse af mulighederne foreslog Bravida etablering af intelligent styring med PreHeat fra Neogrid samt udskiftning af ældre pumper og motorventiler.

Resultatet

”Vi er meget tilfredse med resultatet og samarbejdet med Bravida. Bravidas energikonsulent præsenterede en ny og spændende løsning, der medvirker til en årlig besparelse på næsten 50.000 kr. med en samlet tilbagebetalingstid på kun 3,7 år. Vi har nu en meget bedre mulighed for at overvåge vores energiforbrug og sikre, at det er optimalt. Beboerne har fået bedre komfort og indeklima. Systemets vejrprognoser forudsiger vejret flere dage i forvejen, så varmen svarer til udetemperaturen. Samtidig sikrer decentrale følere i udvalgte lejligheder den nødvendige og ensartede varme i gavlboligerne, som ellers kan være vanskelige at opvarme effektivt. Vi overvejer derfor nu at etablere intelligent styring af varmesystemet i andre af vores boligafdelinger.” Inspektør Gert Bach Hølund, AB Andelsbo. 

Klik her for at downloade casen