Heimstaden Danmark - Service på varmeinstallationer giver energieffektive ejendomme

Heimstaden opkøber, udvikler og forvalter ejendomme i hele Europa og har et løbende fokus på energieffektivisering af deres ejendomme. Bravida har et hold af 4 faste special VVS-teknikere med de rette kompetencer, som hjælper Heimstaden Danmark med at mindske energiforbruget ved service af varmecentralerne i fem ejendomme.

Opgaven

_DSC8184.jpg

Heimstaden Danmark har ønsket at få mere
specifikke kompetencer til at stå for fejlfinding og service af varmeinstallationerne i udvalgte ejendomme i Københavnsområdet. Dette for at styrke fremtidig drift og vedligehold. Det kræver de rette og specifikke kompetencer at servicere varmecentralerne, herunder kendskab til størrelse, funktion og den tekniske kompleksitet. Bæredygtighed skal være i fokus i løsningen af opgaven, og det derfor essentielt at problemer ved installationer bliver løst, og quickfix undgås for at kunne fastholde det forventet energiforbrug.

 

Løsningen
For at matche behovet for ensartethed og specifikke
kompetencer har Bravida stillet fire faste folk til rådighed
for opgaven, som på nuværende tidspunkt servicerer fem ejendomme. 

_DSC8522.jpg

Heimstaden Danmark ønskede at få en mindre gruppe af faste
montører/serviceleder til at servicere deres ejendomme. Bravida tilbød et hold af 4 faste special VVS-teknikere med de rette kompetencer, som hjælper Heimstaden Danmark med at mindske energiforbruget ved service af varmecentralerne i fem ejendomme. De har en forståelse for, at opståede problemer kan ligge i den enkelte bolig og ikke nødvendigvis i varmecentralen. De kender bygningerne og forstår hvordan de er skruet sammen.

”Bravida har lavet et setup, som matcher vores behov omkring varmeinstallationer. Et setup hvor vi kender de folk som kommer ud til ejendommene. Det giver en ensartethed, at det er tre fast tilknyttede folk og deres overmontør. Jeg har ro i, at jeg kan lægge opgaven over til dem og ikke skal kvalitetssikre arbejdet. Som bygningsejer sætter vi pris på det troværdige samarbejde, fordi det skaber værdi. Vi oplever et samarbejde, hvor entreprenøren gerne vil investere i samarbejdet og ikke kun ser os som en kunde. De stiller ikke bare indreguleringen, men lokaliserer og finder problemerne, fordi bygninger har forskelligt forbrug” siger Henrik Egbo, Energy Optimisation Manager, Heimstaden Danmark.”

Hent case som PDF.